Registration procedureInschrijfprocedure

Online registration for the City Apartments and Town Houses in Somerparc aan de Amstel starts on Monday 1 February.

Op maandag 1 februari zijn 42 City Apartments en 14 Town Houses in Somerparc aan de Amstel in verkoop gegaan. Je kunt je hiervoor inschrijven tot donderdag 11 februari 12.00 uur. Lees meer over de verschillende City Apartments en de verschillende Town Houses. Heb je een woning gevonden van jouw voorkeur? Dan kun je je hier inschrijven.

Registration procedure

If you are registered for the newsletter you will receive a link on 1 February to a personal page on the Somerparc aan de Amstel website, where the registration procedure is explained in more detail and you can register for one or more homes.
You can indicate as many preferences as you want. This has no negative consequences for your chances and actually increases them. As we will start by looking at the first preferences, then the second preferences, and so on, please make sure you consider these carefully before you register. The allocation is not on a first come first serve basis, so take your time.

Registering

Registration closes on Thursday 11 February at 12.00 noon. We will start allocating the homes after the registration deadline. Tip: do not wait until the last moment to indicate your preferences as it can take time to finalise your registration. And unfortunately, late registrations cannot be considered. If your link doesn’t work, you can re-register as interested party via the website. You’ll receive a new link within a few hours.

Inschrijfprocedure

Als je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief ontvang je op 1 februari een link naar een persoonlijke pagina op de website van Somerparc aan de Amstel, waar we de inschrijfprocedure verder uitleggen en je je kunt inschrijven voor één of meerdere woningen.
Je kunt net zoveel voorkeuren opgeven als je wilt. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor jouw kansen, sterker nog, deze nemen hierdoor juist toe. We kijken eerst naar de eerste voorkeuren, daarna naar de tweede voorkeur etc. Denk dus goed na voordat je je inschrijft. De toewijzing gaat niet op volgorde van binnenkomst, dus neem vooral de tijd.

Inschrijven

De inschrijving sluit op donderdag 11 februari om 12.00 uur. Na de inschrijftermijn wijzen we de woningen toe. Tip: wacht niet tot het laatste uur om je voorkeur door te geven. Er kan tijd overheen gaan voordat de inschrijving definitief is. En helaas is te laat écht te laat. Werkt je link niet, dan kun je je via de website registeren als belangstellende en krijg je binnen een paar uur een nieuwe link.

Somerparc aan de Amstel

Allocation

If you are allocated a home you will receive a notification by telephone no later than Monday 22 February and we will invite you for a sales interview with one of the estate agents. These interviews will start on 1 March.
If we are unable to allocate a home to you, you will receive a written confirmation by no later than Wednesday 24 February, after which you will be placed automatically on the reserve list.

Ground lease conditions

After 11 February, our financial advisor De Kredieter will contact you to discuss the ground lease conditions and any associated financial consequences. Read more about the ground lease conditions here.

Priority allocations for Riverfront buyers

Riverfront buyers (previous name) will take priority in the allocation process. It is vital that you register again for one or more construction numbers of the housing type for which you previously signed a sales agreement. This will ensure that you retain your priority position when the homes are allocated.

Toewijzing

Bij toewijzing ontvang je uiterlijk maandag 22 februari telefonisch bericht en nodigen we je uit voor een verkoopgesprek bij één van de makelaars. Deze gesprekken starten vanaf 1 maart.
Indien we geen woning aan jou toewijzen, ontvang je uiterlijk woensdag 24 februari schriftelijk bericht, waarmee je automatisch op de reservekandidatenlijst komt.

Erfpachtvoorwaarden

Na 11 februari kan onze financieel adviseur van de Kredieter eventueel contact met je opnemen om de erfpachtvoorwaarden en daarbij horende financiële consequenties te bespreken. Lees hier meer over de erfpachtvoorwaarden. Lees hier meer over de erfpachtvoorwaarden.

Voorrang bij toewijzing voor Riverfront-kopers

Riverfont-kopers (voormalige naam), krijgen voorrang bij de toewijzing. Het is van belang dat je je nogmaals inschrijft op één of meerdere bouwnummer(s) van het woningtype, waarvoor je eerder een koopovereenkomst hebt getekend. Zo blijft jouw voorrangspositie behouden bij de toewijzing van de woningen.

Find your ideal home

Find a home that suits you. Spacious or compact, town house or penthouse. Somerparc aan de Amstel offers homes that suit every family composition and living requirement. Buyers are able to choose from three different house models: 42 city apartments (55-160 m2), 14 town houses (128-223 m2) and three penthouses (185-258 m2).

Use the search feature to find your dream home.

Vind jouw ideale woning

Kies de woning die bij jou past. Ruim of compact, Studio of Penthouse. Voor elke woonwens en gezinssamenstelling is er keuze in Somerparc aan de Amstel. Er zijn drie woningtypes: 42 city Apartments (55-160 m2), 14 Town Houses (128-223 m2) en 3 Penthouses (185-258 m2).

Bekijk de woningzoeker en vind jouw ideale woning